Tilbud

LO Fyns og LO Vestfyns gratis advokat-ordning

I LO Fyn og LO Vestfyn har vi valgt at indgå et samarbejde med advokat, Per Jørgensen, som betyder at du som medlem af en fagforening under LO Fyn eller LO Vestfyn kan få gratis advokatrådgivning. Er du i tvivl om du er medlem af en fagforening under LO Fyn eller LO Vestfyn kan du se listen af forbund på bagsiden.

Her er nogle eksempler på hvad vi kan hjælpe dig med:

1. Rådgivning ved huskøb

2. Tvister mellem lejer og udlejer

3. Tvister i forbindelse med andelsbolig

4. Rådgivning i skat

5. Salg af ejendom

6. Erstatning ved personskader

7. Rådgivning af testamente, ægtepagt, mv.

8. Rådgivning i forbindelse med skilsmisse

9. Rådgivning ved dødsfald i nær

Det er muligt at få tid på disse tirsdage fra kl. 15.00:

Tirsdag d. 21. januar

Tirsdag d. 18. februar

Tirsdag d. 24. marts

Tirsdag d. 21. april

Tirsdag d. 19. maj

Tirsdag d. 23. juni

Tirsdag d. 25. august

Tirsdag d. 22. september

Tirsdag d. 20. oktober

Tirsdag d. 24. november

Tirsdag d. 8. december

Vi kan hjælpe med mange ting, men ikke socialsager.

Skriv en mail til: lofyn@lofyn.dk eller ring på 66 14 04 15 for at bestille tid. Rådgivningen Finder sted hos LO Fyn, Lumbyvej 11A, 5000 Odense C

LO Fyn tilbyder skolerne i Odense, Kerteminde, Nyborg og Nordfyns kommuner, at komme ud som gæstelærer. Det er en levende og spændende måde at formidle uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering for elever i 4. til 10. klasse på.

Såfremt du er interesseret i at få en gæstelærer ud, er du velkommen til at kontakte LO FYN på tlf. 66 14 04 15 eller mail lofyn@lofyn.dk

Du kan læse om nogle af vores undervisnings tilbud herunder.

Se vores folder her:

Skolekontaktfolder

Har dit barn lov, folder

4.-6. klasse – UAE

4 5 6

Gennem egne oplevelse kan eleverne tilegne sig viden om arbejdsmarkedsforhold, egen identitet, uddannelsesmuligheder, fritidsjob mm. I undervisningsforløbet indgår der elev- aktiviteter, som brætspil, rollespil, fysiske aktiviteter, samarbejdsøvelser, konkurren- cer, samt konkrete arbejdsopgaver.

6.-9. klasse – Unges arbejde

Ved hjælp af oplæg, gruppearbejde og fællesdiskussioner kommer eleverne rundt om emner med betydning for deres fremtidige arbejdsliv. Dette undervisningsforløb tilrettelægges efter den enkelte klasses behov og ønsker. Af mulige emner kan f.eks. nævnes ’Fritidsjob, rettigheder og pligter’ , ’Hvad er det gode arbejde?’ , ’Arbejdsmiljø og sikkerhed’ , ’Hvad kan jeg blive?’ , ’Hvad er en fagforening?’.

7.-9. klasse – Unge i bevægelse

Et gulvspil med gruppediskussioner, hvor eleverne kommer rundt om emner, som demokrati, ligeværd på arbejdspladsen, foreningsarbejde, fremtiden mm.

Alle klasse – aktuelle emner

Opstår der et akut ønske om et emne set i forhold til uddannelses– erhvervs– og arbejdsmarkeds-orientering, er der mulighed for at rekvirere en gæstelærer med kort varsel. Dette kunne f.eks. være omkring overenskomstforhandlinger, arbejdsmiljø, 1. maj, strejker eller lignende.

Forældremøder

Mange forældre er ikke klar over deres børns rettigheder, samt love og regler omkring fritidsjob. Mange forældre er heller ikke opmærksomme på det ansvar de har omkring deres barns fritidsjob. Få en gæstelærer ud til at give en kort orientering på et forældremøde.

LO Plus A/S er en gratis fordels- og rabatordning, der 1. august 2004 er blevet til i samarbejdet mellem en række af LO’s forbund.

LO Plus A/S er et selvstændigt selskab, der er stiftet på initiativ af LO, og som ejes Alka, LO og forbundene i fællesskab.

I dag har LO Plus ca. 850.000 medlemmer, der har mulighed for at anvende de fordele, der er tilknyttet deres medlemskort til forbundet. Og medlemmerne kan få rabat ca. 1.500 forskellige steder i Danmark.

LO Plus A/S er selvfinansierende og får sine indtægter gennem provision og bidrag fra samarbejdspartnere, der er med i ordningen. Dette er nødvendigt for at dække omkostningerne til at drive, administrere og udvikle medlemsfordelene i LO Plus A/S.

LO-Plus-banner_200x100

Fagbevægelsens ungdom skal være fagbevægelsens fælles drivkraft i forhold til at sætte unges problemer og muligheder på den faglige og

politiske dagsorden – det være sig uddannelsesspørgsmål, velfærd, fordeling mv. – ligesom de unge medlemmer skal tilbydes

platforme, så de selv kan blive aktive i demokratiet.

Fagbevægelsens ungdom er ikke alene orienteret mod landsdækkende aktiviteter, men skal i fremtiden også favne regionale og lokale

aktiviteter – fx i forhold til aktiviteter på uddannelsesinstitutioner og valgkamp.

Læs mere om Fagbevægelsens ungdom – Elever, Lærlinge og Studerende her

Læs mere om unges rettigheder – her.

});