Ny reform truer udsatte unge

Ny reform truer udsatte unge

Skrevet af Helle Nielsen i Fra Formanden

Ny reform truer udsatte unge

Netop nu kigger på Folketinget på, hvordan unge forbedrer deres mulighed for at vælge den bedste ungdomsuddannelse – for eksempel ved at etablere en ny forberedende grunduddannelse til især de teenagere, der efter deres afsked med folkeskolen er usikre på, hvordan de kommer videre.

I LO Fyn skal vi ikke afvise, at der er gode tanker i dele af indholdet. Men helt grundlæggende er vi bange for, at den nye reform på mange måder er et regulært tilbag…eskridt og truer den meget sårbare gruppe af unge, der hver dag bruger vores produktionsskoler som et forsigtigt springbræt til at finde deres plads på arbejdsmarkedet.

Der er nemlig flere tanker i regeringens udspil, der vil forringe indholdet af de forberedende tilbud. Her er det ikke mindst finansieringen, den er gal med.

Står det til regeringen, skal det ansvar overgå til kommunerne, men her ligger der en risiko for, at kommuner med dårlig økonomi i ren spare-iver slækker på kvaliteten af de forberedende tilbud. Det er ikke godt. Vi ved nemlig, at en stor del af de unge, som ikke får en ungdomsuddannelse i dag, bor i de økonomi pressede kommuner. Derfor skal staten stadig have et stort ansvar for at være med til at finansiere disse tilbud.

Der er i dag 15.000 elever på landets produktionsskoler. Hovedparten kommer fra hjem med små indkomster, og langt de fleste er skrøbelige unge, der har haft det vanskeligt i folkeskolen og er usikre på, hvordan de kommer videre.

På produktionsskolen handler det mere om praksis end om teori. Skolerne ligner rigtige arbejdspladser, eleverne udfører konkrete opgaver og får samtidig afklaret deres færdigheder. Det kan de bruge som afsæt til eksempelvis den to-årige erhvervsgrunduddannelse.

Vi har alle et ansvar for at hjælpe dem. Lige nu gør vi det modsatte. For den nye reform, der er på vej, er ikke det eneste aktuelle indgreb over for eleverne på produktionsskolerne. For nylig blev deres skoleydelse reduceret, så den kom ned på et SU-lignende niveau, fordi der skulle spares 100 millioner kroner. De nye regler trådte i kraft 1. marts, og forleden hørte vi i Nyhederne, at skolerne allerede nu oplever begrænset interesse, fordi den nye ydelse er for lille.

Det er trist. Men det vil være dobbelt trist, hvis vi nu svigter dem igen. Og i LO Fyn håber vi, at blandt andre landets borgmestre – som alle har fået en henvendelse fra LO – gør indsigelser mod de nye reformtanker og hjælper til at sikre en model, der støtter de unge og ikke truer dem.
Helle Nielsen
Formand LO Fyn

 

26 jun 2017


});