LO’s medlemmer inviteres til fyraftensmøde om arbejdsklausuler d. 8. april

LO’s medlemmer inviteres til fyraftensmøde om arbejdsklausuler d. 8. april

Skrevet af Helle Nielsen i Arkiv

Debatmøde om arbejdsklausuler

Hvordan kan arbejdsklausuler bidrage til at bekæmpe
social dumping?

Social dumping er en trussel mod det danske arbejdsmarked LO sætter fokus på, hvordan arbejdsklausuler kan anvendes i offentlige kontrakter.

Debatmødet afholdes tirsdag d. 8. april

 kl. 16.30-19.00 i mødelokale

ved LO på Fyn

Lumbyvej 11 5000 Odense C.

LO’s næstformand Lizette Risgaard byder velkommen

Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er ikke et nyt begreb. De har eksisteret siden de i 1955 blev vedtaget i ILO, FN’s arbejdsmarkedsorganisation. Men arbejdsklausuler er ikke blevet anvendt på en effektiv måde.. Lizette Risgaards opfordring på debatmødet vil være: Lad os komme i gang – vi har redskaberne.

Præsentation af 2 modeller for arbejdsklausuler.

Repræsentanter fra 2 kommuner fortæller om hvordan de arbejder med arbejdsklausuler og virkningen heraf.

Paneldebat om arbejdsklausuler og social dumping:

Debat med politikere, Lizette Risgaard og repræsentanter fra relevante organisationer f.eks Dansk Byggeri og BAT-kartellet.

Flotte ord og gode hensigter er fint nok, men ikke tilstrækkeligt, hvis der skal dæmmes op for social dumping og unfair konkurrence. En del kommuner har meldt klart ud, at fremover skal alle virksomheder, som har kontrakt med kommu-              nen om anlægsopgaver overholde de gældende overenskomster. Desuden oprettes en kontrolenhed i kommunen, der skal kontrollere virksomhederne. Kan det fungere, og virker det over for social dumping?

Hvordan fastholder vi lokalt presset om at få indført arbejdsklausuler med ”hele pakken”?

  • Præsentation af FIU´s informationsmateriale.
  • Eksempler på, hvad man har gjort lokalt for at fremme arbejdsklausuler.
  • Hvad kan vi gøre, når vi kommer hjem?

Tilmelding til lofyn@lo.dk senest d. 1. april.

Der serveres en sandwich under mødet.

04 mar 2014


});