Løndumping på Fyn skal bekæmpes

Løndumping på Fyn skal bekæmpes

Skrevet af Helle Nielsen i Fra Formanden

LØNDUMPING: Allan Holm Nielsen (AHN) angriber os, andre socialdemokrater ogHelle Nielsen  A - 13

fagbevælgesesrepræsentanter her i avisen d. 19.10.2013. Han er imod vores kampagne

imod løndumping på Fyn. Det undrer os. For skal vi ikke værne om den danske model?

Skal vi tillade udnyttelse af mennesker fra øst?

 

AHN mener, at kravet om en fair løn på Fyn og nultolerance overfor løndumping er et

decideret angreb på gartnerierne. AHN argumenter ligefrem for, at det er nødvendigt at

ansætte underbetalt udenlandsk arbejdskraft på Fyn.

 

Det undrer mig meget. Hvorfor skulle den danske tradition for ordentlige løn- og

arbejdsvilkår pludselig været uduelig? Netop indretningen af vores arbejdsmarked er en

af Danmarks store styrker. Som medarbejder har man rimelige vilkår og en ordentlig

løn i sin ansættelse og man er sikker på et stærkt sikkerhedsnet, men til gengæld er

danskerne fleksible og det er let for arbejdsgiverne at hyre og fyre. Den model er hverken

urealistisk, naiv eller farlig for gartnerierne på Fyn, som AHN hævder.

 

Gartneribranchen er vigtig for Fyn og skal have gode rammevilkår. Vi støtter op om hver

og en af de virksomheder, der leverer værdi og gode jobs til Fyn. Men vi siger fra overfor

dem, der ikke spiller efter regler og skævvrider konkurrencevilkårene ved at ansætte

underbetalt østeuropæisk arbejdskraft.

 

Det er slet og ret forkert at påstå, at branchen kun kan overleve ved at underbetale og

udnytte udenlandsk arbejdskraft. Ifølge 3F følger både gartnerierne Rosborg, Vestdal og

PKM danske standarder med ordentlige forhold. Der er derfor intet hold i argumentet om,

at man er nødt til at underbetale f.eks. rumænere for at sikre, at andre jobs kan besættes af

danskere.

 

Løndumping er derimod et ræs mod bunden uden særlig mange vindere. Måske er der

nogle få, der kan skumme fløden på toppen, men det store flertal taber. Bundlinjen er, at

løndumping forringer ramme- og konkurrencevilkårene for de retskafne virksomheder,

der behandler deres ansatte ordentligt. Det koster arbejdspladser og skader væksten på

Fyn.

 

Det ser heldigvis ud til at mange fynboer er enige med os. I hvert fald har vi allerede fået

mange underskrifter mod løndumping på fyn via hjemmesiden www.løndumping.dk

Dan Jørgensen MEP og Helle Nielsen LO Fyn

05 nov 2013


});