LO FYNs Trafikgruppe tilbyder ………

LO FYNs Trafikgruppe tilbyder ………

Skrevet af Helle Nielsen i Fra Formanden

LO Fyns Trafikgruppe tilbyder… E20 syd om Odense til halv pris!

Fyn står foran implementeringen af to gigantiske trafikprojekter, det 3. motorvejsspor fra Nørre Åby til Odense Vest og en ny højhastigheds jernbane på stort set samme strækning.

Begge projekter er besluttet i Folketinget. Uheldigvis er der ikke helt sammenfald i forligskredsene, og især regeringspartierne slår sig i tøjret i forhold til at bakke op om den nye vestfynske jernbane.

Lige nu har det den ulempe, at projekterne ikke projekteres og udføres samtidig og Regeringens obstruktion vil komme til at koste skatteyderne knap ½ mia. kr.! Tal fra ministeriet (som de endda selv kalder et konservativt skøn) viser, at en projektmæssig sammenlægning af de to store trafikprojekter på Vestfyn kaster en besparelse på 410 mio. kr. af sig.

Det er indlysende, at det tal vil kunne blive endnu højere, hvis også anlæggene, hvor dette giver mening, koordineres og udføres sammen og / eller samtidigt.

Et forsigtigt gæt herfra vil være, at det sagtens kan kaste en besparelse på yderligere nogle hundrede mio. kr. af sig, således den samlede besparelse måske ender et sted mellem 600 og 700 mio. kr.

Jamen hov! Svarer det ikke til 50 % af den forventede udgift til den ønskede, men hverken besluttede eller finansierede, udvidelse af E20 med et 3. spor på strækningen syd om Odense?

Jo, lige præcis! Så hvad venter vi på? Lad os nu få effektueret besparelsen i de to projekter og få kanaliseret pengene over i den stærkt påkrævede udvidelse af E20 mellem Odense Vest og Odense SØ, inden denne strækning – med en lavere broafgift og deraf følgende udsigt til minimum 4000 flere biler dagligt – ender som en endnu større flaskehals end den er i forvejen.

Måske en sammenkædning af de to projekter endda også kunne føre til en mere smidig løsning af problemerne vedr. ekspropriation af ejendomme og evt. industri.

Om ikke kan de berørte borgere og virksomheder i en sådan situation i det mindste se frem til, at eksproprieringen ville kunne gennemføres på én gang.

LO Fyns Trafikgruppe er opmærksom på, at ovenstående kræver at Regeringen accepterer en højhastigheds jernbane over Vestfyn og tilslutter sig forligskredsen bag Togfonden, i hvert fald dens 1. fase.

Men hvad har de at tabe? Projektet vil jo blive gennemført før eller siden, Så hvorfor ikke bare slå til nu? Hæv gevinsten på projektsammenlægningen og støt vores forslag om at kanalisere pengene over til det p.t. ufinansierede motorvejsprojekt syd om Odense.

Er det ikke altid jer, der tuder os andre ørerne fulde om, at vi skal passe bedre på skatteydernes penge? Vis nu at det ikke bare er en talemåde, men også en leveregel i realpolitikkens verden.

LO Fyns trafikgruppe

15 feb 2018


});