Klumme: Billige Dåsebejere frem for nedslidte arbejdere

Klumme: Billige Dåsebejere frem for nedslidte arbejdere

Skrevet af Nicolai i Fra Formanden

 

Der er en kollektiv forståelse blandt politikere og meningsdannere om at vi nu er ude af finanskrisen, hvilket vi i grunden også er. Men selvom finanskrisen har sluppet sit mørke greb om Danmark, kan LO-familierne stadig ikke nyde godt af det.

Økonomi går op og ned, men det virker som om at det kun er de rige der kan mærke det opsving vi står i nu. Vi ser en regeringen der sammen med Dansk Folkeparti, har lavet en finanslovsaftale som er dybt asocial, og rammer utroligt skæv. Finansloven sikrer billige dåsebejer, men glemmer de hårdtarbejdende LO-familier som stadig skal lede langt efter muligheden for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der er nemlig mange faggrupper hvor levealderen er alarmerende tæt på pensionsalderen. Det betyder for mange LO-familier at man godt kan glemme tanken om at være frisk nok til at lege med børnebørnene, når man rammer pensionsalderen. Det syntes jeg ikke vi kan være bekendt, og jeg bliver ærlig talt sur over at Dansk Folkeparti bliver ved med at sige at de kæmper de ældre borges sag, når de faktisk gør det modsatte.

Ud over at man i et samfundsøkonomisk opsving burde prioritere at se på muligheden for at sætte pensionsalderen ned, er der også andre ting der burde komme før blilligere privatfly, som også er en del af regeringen og Dansk Folkepartis finanslov. I mine øjne er det oplagt at se på det kollektive sikkerhedsnet. Dagpenge og kontanthjælp er en af de ting der i mange år er blevet skåret enormt meget på. Det er i mine øjne oplagt at nu hvor vi er i et opsving at se på hvilke muligheder vi som samfund har for at sikrer at os lønmodtagere har et bedre sikkerhedsnet. Derfor burde dagpengene sættes op, så der ikke er så stor usikkerhed som der er i dag.

Til sidst vil jeg nævne en tredje ting der er oplagt at prioriterer, nu hvor såret fra finanskrisen er ved at hele, nemlig uddannelse og efteruddannelse. Det forholder sig sådan at der, trods den positive udvikling i at få ledige i arbejde, stadig er over 3000 flere ledige fynboer end før krisen. Det vil jeg mene skal mane til handling. En oplagt løsning på problemet er at efteruddanne de ledige fynboer til at kunne tage de job som virksomhederne efterspørger. Men også her har regeringen og Dansk Folkeparti valgt at nedprioritere de LO-Familier der kæmper for at komme ud af ledighedskøen. Regeringen og Dansk Folkeparti har nemlig frataget kommunerne muligheden for at få refunderet de penge der bliver brugt på efteruddannelse ude i kommunerne. Hvilket vil sige at kommunerne ikke har råd til at efteruddanne ledige på samme måde som tidligere.

Generelt vil jeg sige at jeg er skuffet. Skuffet på vegne af de LO-familier der mister muligheden for en værdig tilbagetrækning, skuffet på vegne af de LO-familier som konstant skal være bange for at miste jobbet fordi sikkerhedsnettet er gennemhullet, og skuffet på vegne af de LO-familier der vil gøre alt for at komme i job, men ikke kan, fordi regeringen har sparet for at få råd til at sætte prisen ned på dåsebejere.

Der er brug for bedre politiske prioriteringer, hvilket jeg håber vi får efter folketingsvalget.

20 dec 2018


});