Håber, alle er klar til at tage fat i 2016. Og så ellers bare stor tak for indsatsen i det forgangne år.

Håber, alle er klar til at tage fat i 2016. Og så ellers bare stor tak for indsatsen i det forgangne år.

Skrevet af Helle Nielsen i Fra Formanden

Glædelig jul – og godt nytår

2015 rinder ud. Og 2016 banker på døren. Ud over at ønske alle glædelig jul og rigtig godt nytår er der grund til at fremhæve, at vi ikke får mindre travlt næste år: finansloven lægger op til, at der skal spares 31,3 millioner kroner på arbejdsmiljøet, Arbejdstilsynet får reduceret sine bevillinger med 31 millioner kroner, og det vil blandt andet gå ud over den særlige indsats i brancher med dårligt psykisk arbejdsmiljø og risiko for nedslidning. Endelig har flertallet bag regeringens finanslov vedtaget at udfase den særlige indsats mod social dumping efter 2017. Og det på trods af, at vi de seneste tre har oplevet, at netop den indsats virker.

Så ud over alle de opgaver, der i forvejen fylder vores hverdag, bliver der altså rigeligt at tage fat på. Der bliver i den grad brug for en fagbevægelse, der kan stå sammen og kæmpe for ordentlige forhold for lønmodtagerne.

Håber, alle er klar til at tage fat i 2016. Og så ellers bare stor tak for indsatsen i det forgangne år.

Glædelig jul og godt nytår. Hilsen Helle LO Fyn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LO Fyn har fået ny næstformand

I forbindelse med Repræsentantskabsmødet valgte Paul Sørensen at stoppe som næstformand i LO Fyn.. Den post er nu overtaget af Lars H. Hansen. Samtidig er Jannik Petersen blevet valgt til at sidde i forretningsudvalget.

Stor tak til Paul for din indsats.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hold øje med beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen var et af de temaer, der fyldte meget i beretningen på LO Fyns repræsentantskabsmøde 5. november.

Reformen trådte i kraft 1. januar, og mantraet var uddannelse, uddannelse, uddannelse. På Fyn er det gået nærmest modsat. Brug af jobrettet uddannelse (6 ugers selvvalg) er faldet med 29 procent fra 2014 til 2015, og uddannelse via jobplan er faldet med 12 procent. Det er ikke godt, og der i høj grad brug for at vi holder øje den udvikling næste år.

RAR-samarbejdet samt det fælles fynske samarbejde med a-kasserne blev også nævnt i beretningen, og her går det godt. På det nylige RAR—seminar var der i øvrigt enighed om, at RAR skal være endnu mere operativt og handlekraftigt – blandt andet ift. socialøkonomiske virksomheder. RAR præsenterer ny strategiplan til januar.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lizette ny formand for LO

Som de fleste sikkert har bemærket, har LO fået ny politisk ledelse. På kongressen i oktober blev den hidtidige næstformand Lizette Risgaard valgt som ny formand med overbevisende flertal. Derudover blev der valgt fire næstformænd: Arne Grevsen, Ejner K. Holst, Nanna Højlund og Morten Skov Christiansen.

Vi ønsker tillykke – og glæder os til samarbejdet.

Kongressen vedtog i øvrigt en køreplan for den mulige fusion med FTF – som på sin kongres tre uger senere i øvrigt vedtog selv samme køreplan. Der er afsat to år til at udvikle rammerne for en eventuelt ny hovedorganisation.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nu venter løntjek 16

Løntjek 15 er overstået. Og i løbet af de to kampagneuger inviterede LO Fyns medlemsorganisationer  blandt andet til åbent hus i Munkebo. Fagforeningerne tilbyder selvfølgelig løntjek hverdag, og kampagnen handler i høj grad om at skabe synlighed om vores arbejde. Hvis I, i løbet af de kommende måneder finder gode eksempler på løntjek-historier, må I gerne gemme dem til evt. brug i forbindelse med næste års kampagne.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Det blev et … nej

  1. december stemte danskerne nej til, at lade vores retsforbehold i EU erstatte af en tilvalgsordning. Afstemningen var rimeligt tæt – 53 procent ”nej” og 47 procent ”ja” – og bag det resultat gemmer sig garanteret en stor mistro mod EU-systemet som sådan. I LO Fyn anbefalede vi et ja, og det gjorde vi uden at skele til de overordnede linjer i EU. Vi vurderede alene de fordele og ulemper, resultatet ville have for lønmodtagerne. Og her var fordelene i klart overtal. Det danske nej betyder selvfølgelig ikke, at verden går under – og nu krydser vi fingre for, at der bliver lavet aftaler, som stadig vil være til gavn for lønmodtagerne.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

LO næstformand Morten Skov Christiansen besøger LO Fyn

LO næstformand Morten Skov Christiansen besøger LO Fyn d. 17. dec. Vi besøger AXA Power, de gør noget helt særligt i forhold til arbejdsmiljø og så har de ”tvungen” motion i arbejdstiden.

Vi håber at få et besøg på plads så vi kan se et fængsel indefra – Morten er meget interesseret i, at se og høre om hvordan det står til med arbejdsmiljøet i et fængsel.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fynske mf’ere møder Lars Brandt

Det kommer til at handle om arbejdsmiljø, når de fynske mf’ere til januar gæster LO Fyn. Vi har bedt Lars Brandt fra Arbejdsmedicinsk Klinik på OUH give politikerne sit syn på, hvordan han oplever vores forvaltning af arbejdsmiljø og om sit møde med de mennesker, han møder på klinikken.

Det er anden gang, de fynske folketingsmedlemmer inviteres til fællesmøde med LO Fyn. Det første blev holdt i august, og det er planen, at vi skal mødes to gange årligt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts

Traditionen tro afholder vi i LO Fyn i samarbejde med AOF 8. marts. Oplæg og debat med næstformand LO Nanna Højlund og næstformand 3F Jane Korczak fra kl. 18.30 – 21.00

Vi er vært med snack/frugt og kaffe – øl, vand og vin kan købes.

Alle er velkomne tilmelding hos AOF 6531 7277

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Til den der blot ser til ….

Frygt ikke holdninger

Frygt det holdningsløse

Frygt ikke meninger

Frygt det meningsløse

Den der altid ser til træder på de svageste

Carl Scharnberg

08 dec 2015


});