Fyn skal stå sammen for at redde fynsk erhvervsliv og job fra corona-kvælning.

Fyn skal stå sammen for at redde fynsk erhvervsliv og job fra corona-kvælning.

Skrevet af Nicolai i Fra Formanden

‘Ligesom resten af Danmark er Fyn hårdt ramt af corona-krisen. En fynsk model kendetegnet ved stærkt sammenhold mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, nytænkning og handlekraft kan få Fyn mere nænsomt ud af krisen og sikre hurtigere genstart af vores arbejdsmarked, skriver Helle Nielsen, formand for LO Fyn.’

KLUMME I ERHVERV+

Ordrebøgerne skrumper dramatisk hos de fleste fynske virksomheder på grund af corona-krisen.

Gartnerier kan ikke få afsat deres blomster. Cafeer, frisørsaloner og fitnesscentre har skilte i vinduet: Lukket på grund af corona.

Parkeringspladserne foran hoteller som Scandic i Odense, Nyborg Strand samt Comwell i Odense og Middelfart er uhyggeligt tomme.

Produktionsvirksomheder kører på nedsat kraft. Små og mellemstore virksomheder mister ordrer og kunder. Arrangementer bliver aflyst.

Nedlukningen af Danmark på grund corona-smitte er også en nedlukning af Fyn. Arbejdsløsheden er eksploderet.

Ved udgangen af marts var 14.214 fynboer arbejdsløse. Desværre må vi se i øjnene, at det tal vil stige de kommende uger, ligesom vi vil se flere fynske virksomheder dreje nøglen om.

Regeringen har med opbakning fra et samlet folketing vedtaget en stribe hjælpepakker, der skal holde hånden under danske virksomheder.

Derudover har en trepartsaftale demonstreret den danske models værdi. Både arbejdsgivere og fagbevægelse tager sammen med Christiansborg ansvar for at mildne konsekvenserne af det corona-mareridt, som vi står midt i.

Midt i krisen ser vi klart værdien af det danske folkestyre og den danske model. For uanset hvor voldsomme økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser corona-krsien får for både den enkelte og for det danske samfund, ville det se langt værre ud, hvis ikke politikere og arbejdsmarkedets parter havde taget ansvar.

Den danske model er stærk. Det er nu, at vi efter samme opskrift skal revitalisere og styrke en tilsvarende fynsk model, hvor vi alle – virksomheder, lønmodtagere, politikere og borgere – tager ansvar, så Fyn kommer så godt ud af krisen som muligt og dermed også genrejser sig hurtigst muligt, når Covid-19 er blæst væk.

På Fyn gør mange allerede noget for at afbøde krisen. Fynske virksomheder står i kø for at benytte muligheden for at få lønkompensation til ansatte og undgå fyringer.

De fynske kommuner har taget initiativer for at hjælpe det lokale erhvervsliv og sikre arbejdspladser.

I Odense har kommunen sammen med Odense Cityforening og Fynsk Erhverv taget initiativ til en slags virtuel butiksgade www.sammenomodense.dk, hvor borgere kan købe flere slags take-away, gavekort og sågar få hentet bilen til service af en mekaniker. Corona-krisen får kreativiteten frem, så vi kan understøtte det lokale erhvervsliv.

Vi skal videre ud ad den vej. Fyn er en region, hvor vores arbejdsmarkeder er tæt forbundet på tværs af kommunegrænser.

Vi skal stå endnu mere sammen om Fyn for at sikre, at corona-krisen ikke kvæler vores blomstrende erhvervsliv og produktionsvirksomheder.

Som formand for LO Fyn vil jeg gerne opfordre til et fynsk topmøde, hvor samtlige 15 folketingsmedlemmer valgt på Fyn, samtlige 10 borgmestre, en stribe fynske virksomhedsledere og fagforeningsledere og uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd RAR får diskuteret, hvilke konkrete tiltag der er brug for på Fyn.

Virksomhedslederne og fagforeningslederne har det indgående kendskab til det fynske arbejdsmarked, og borgmestrene og folketingspolitikerne kan lytte og være fødselshjælpere til nødvendige lokale hjælpepakker.

Det er hammervigtigt, at vi stimulerer vores erhvervsliv mest muligt lige nu. Vi skal tænke ud af boksen for at undgå flere arbejdsløse og flere konkurser på Fyn.

Vi kender ikke enden på corona-pandemien, men allerede nu ved vi, at det vil tage år at genopbygge arbejdsmarkedet til, hvad det var før krisen.

En fynsk model vil gøre det svære lidt nemmere.

28 apr 2020


});