Et stærkere Danmark i EU – uden forbehold

Et stærkere Danmark i EU – uden forbehold

Skrevet af Helle Nielsen i Arkiv

Et stærkere Danmark i EU – uden forbehold

I FTF, LO og Akademikerne anbefaler vi dig at stemme JA til folkeafstemningen om Retsforbeholdet d. 3. december.

Det gør vi blandt andet for at sikre, at danske lønmodtagere og danske virksomheder får indflydelse på og gavn af EU-lovgivning, der kan styrke Danmark.

Retsforbeholdet spænder i dag ben for både danske lønmodtagerorganisationer og danske virksomheder på samme tid. I forbindelse med gældsinddrivelse i andre EU-lande og social dumping, fritager Retsforbeholdet nemlig Danmark for en række EU-lovgivninger, som ellers kunne bidrage til at opretholde danske arbejdsstandarder og hjælpe virksomheder og fagforeninger med at inddrive penge, der rettelig tilhører dem. Den 3. december skal vi stemme om at ændre vores Retsforbehold. Hvis vi stemmer JA bliver det lettere at inddrive skyldige beløb i andre EU-lande.

Det drejer sig bl.a. om dansk politis deltagelse i Europol, Rom II-forordningen, Konkursforordningen og Kontosikringsforordningen. Det er EU-love, som letter gældsinddrivelse, nedbringer sagsomkostninger og skaber klarhed over lovvalg i erstatningssager ved kollektive kampskridt.

Gældsinddrivelse og opretholdelse af danske arbejdsstandarder er relativt lige til, så længe det drejer sig om danske virksomheder inden for Danmarks grænser. Men når det pludselig er udenlandske virksomheder, med adresse i udlandet, kompliceres processen markant.

Både danske lønmodtagerorganisationer og danske virksomheder er tit i kontakt med andre EU-virksomheder, der enten ikke overholder danske arbejdsstandarder eller slet og ret er dårlige betalere. Pga. af Retsforbeholdet, er det i dag for nemt for udenlandske virksomheder at løbe fra ansvaret for at overholde danske arbejdsstandarder og betale gæld, som de skylder.

For dem er det en særlig svær proces at indkræve penge i udlandet. Det kræver i dag en lokal advokat, en lokal domstol og et lokalt inkassofirma til at inddrive gælden. Det er en langsommelig og dyr proces, som de små-og mellemstore virksomheder samt fagforeninger ofte ikke har midler til at følge til dørs i udlandet.

I praksis betyder det, at afgørelser i Arbejdsretten eller faglige voldgifter, ofte slet ikke kan føres ud i livet og dermed ingen konsekvens får.

Ved at stemme JA d. 3. december omdanner vi det danske Retsforbehold til en såkaldt tilvalgsordning. Det betyder at Danmark, når retlige EU-lovforslag fremlægges, kan vælge at deltage både i udformningen af lovforslag og efterfølgende tiltræde dem, hvis vi ønsker det. Som det er i dag, står vi helt uden for på grund af Retsforbeholdet. Det indebærer at vi hverken har indflydelse på udarbejdelsen lovforslag og vi er ikke sikre på at kunne få lov til at tiltræde dem.

04 dec 2015