Det Europæiske arbejdsmiljøagentur sætter hvert år fokus på et arbejdsmiljøtema i uge 43. I år er det psykisk arbejdsmiljø.

Det Europæiske arbejdsmiljøagentur sætter hvert år fokus på et arbejdsmiljøtema i uge 43. I år er det psykisk arbejdsmiljø.

Skrevet af Helle Nielsen i Fra Formanden
Det Europæiske arbejdsmiljøagentur sætter hvert år fokus på et arbejdsmiljøtema i uge 43. I år er det psykisk arbejdsmiljø. Arrangementerne på erhvervsskolerne udgør en del af en større kampagne. På Fyn afholdes det på Kold College Odense. …Næstformand 3F Odense Gops Line Bjørndal repræsentere LO Læs evt. mere på arbejdsmiljoviden.dk http://www.arbejdsmiljoviden.dk/aktuelt/eu-kampagne Det er arbejdsmarkedets parter, der står bag arrangementerne med Videncenter som Arbejdsmiljø som praktisk afvikler af møderne. Hvert møde varer cirka halvanden time. Temaet psykisk arbejdsmiljø Vi har valgt at tage udgangspunkt i tre begreber: Fællesskab, oplæring, feedback. De er valgt på baggrund af forskning om unge og arbejdsmiljø fra Det Nationale Forskningscenter, Center for Ungdomsforskning samt COWI. Program Velkomst v. Inge Larsen, VFA’s rejsehold, som er gennemgående figur og konferencier. Introduktion af jer som panel. I får hver cirka to minutter til at fortælle om hvem I repræsenterer og hvordan I kan hjælpe de unge med at få en god start på arbejdslivet.  (LO, DA, AT) ud fra nedenstående tre centrale spørgsmål. – Hvorfor er det vigtigt, at de unge har et godt psykisk arbejdsmiljø? – Hvad gør I for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for de unge (Leder, TR & AMRs roller) – Hvad synes I de unge selv kan gøre? Herefter følger en præcisering af indholdet af de tre nøgleord: Fællesskab, oplæring, feedback. Hvert begreb bliver gennemgået et ad gangen efter samme skabelon. Først siger Inge lidt om emnet, der bliver vist en film, som de unge skal tale om parvist på rækkerne. De unge melder tilbage med svar og evt. spørgsmål. Spørgsmålene bliver stillet videre til panelet eller panelet kan også selv markere, at de vil svare/kommentere på udsagn fra salen.
16 okt 2014


});