Arbejdsklausuler og Social Dumping

Arbejdsklausuler og Social Dumping

Skrevet af Helle Nielsen i Fra Formanden

Arbejdsklausuler og Social Dumping.

LO afholder d. 8. april i Odense et debatmøde om arbejdsklausuler og hvordan de kan bidrage til at bekæmpe social dumping. Social dumping er igen kommet på dagsorden. Der er efterhånden en bred opfattelse af, at social dumping eller løn-dumping er en af de meget uheldige konsekvenser af globaliseringen og arbejdskraftens fri bevægelighed i EU. I LO fagbevægelsen er vi selvfølgelig meget opmærksomme på dette fænomen, for det har direkte og meget mærkbare konsekvenser for vores medlemmer, men også for samfundet som helhed er løndumping negativt, og derfor bør det interessere alle, der ønsker at bevare velfærdssamfundet, som vi kender det.

Social dumping drejer sig ikke ”kun” om løn; det er noget så afgørende som sammenhængskraften i samfundet, der er i spil. Der er allerede nu flere tegn på, at de større byer i Danmark for alvor er ved at blive opdelt i ”rige og fattige” bydele – Ghettoer. Det er en farlig udvikling: En af kerneværdierne i Danmark er, at vi mangfoldigheden og at vi kan bor i nærheden af medborgere, der er anderledes end os selv, og hvor der godt kan være forskel i indkomsterne. Vores børn mødes i folkeskolen og her får vi forståelse for vores forskelligheder, men også især vores fælles identitet og udgangspunkt. Bliver forskellene i indkomst for stor, mister vi fornemmelsen for de forskellige livsvilkår, og det, der måske er allervigtigst for vores samfundsmodel, den store indbyrdes, gensidige tillid risikerer at forsvinde. Dét er der ingen, heller ikke de velstående, der har nogen interesse i.

Her er der tale om en reel og meget nærværende bekymring – vi skal ikke gå længere end til England, der oven i købet er i en periode med god gænge i økonomien, men ikke desto mindre oplever et voksende problem med ”working poor”. En netop offentliggjort rapport afslører, at op mod 60 % af dem, der er klassificeret som ”fattige”, faktisk er i job.

Dette problem dækker jo over, at folk, der i øvrigt passer et fuldtidsjob, alligevel ikke har råd til en almindelig husførelse og hverdag. Et skræmmende perspektiv som vi kan høre om fra flere EU-lande.

Det skal vi for alt i verden undgå i Danmark. Derfor drejer indførelse af arbejdsklausuler sig ikke ”bare” om at sikre vores medlemmers økonomiske interesser, men om noget så centralt som at bevare det fælles fundament, vores samfund også i fremtiden skal baseres på.

Det er derfor også glædeligt, at mange danske kommuner har indført klausuler mod social dumping. Odense Kommune har således i efteråret 2013 vedtaget sin egen indsats mod social dumping med både kædeansvar og kontrolinstans, og det viser, at kampen mod løntrykkeri har almen interesse. I forlængelse her af vil en indsats mod løntrykkeri også øge sandsynligheden for at bevare arbejdspladserne på danske hænder, og det er naturligvis vigtigt, selvom udenlandske arbejdere skal være velkomne – men på danske løn- og arbejdsvilkår!

Det er altså et afgørende tema og meget vigtigt både for lønmodtagerne, arbejdsmarkedsparter og for det danske samfund som helhed, og derfor skal og vil vi gerne debattere emnet. LO inviterer derfor alle, der har lyst og interesse til at møde op den 8. april kl. 16.30 hos LO Fyn – det er gratis, og kræver kun en tilmelding for at deltage på 6614 0415 inden kl. 14

Se hele programmet på www.lofyn.dk  Vel mødt!

07 apr 2014


});