http://lofyn.dk Africa/Abidjan Africa/Abidjan Africa/Abidjan 19120101T000000 -001608 +0000 GMT ai1ec-7646@lofyn.dk 20180721T020343Z 20180616 20180617 0 Folkemødet på Bornholm free ai1ec-6179@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150801T100000 20150802T170000 0 Stand på Rosenfestival ai1ec-5878@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150810T090000 20150810T110000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-5894@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150811T150000 20150811T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5879@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150817T090000 20150817T120000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-5895@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150825T150000 20150825T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5946@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150827T150000 20150827T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5896@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150908T150000 20150908T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5880@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150910T090000 20150910T110000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-5972@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150917T170000 20150917T190000 0 KPU Nordfyn ai1ec-6180@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150918T150000 20150920T180000 0 Stand Langeskov marked ai1ec-5897@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150922T150000 20150922T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5947@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150924T150000 20150924T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5881@lofyn.dk 20180721T020343Z 20150925T090000 20150925T120000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-6227@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151005T163000 20151005T183000 0 Aflyst – Offentlige udvalg Fyraftensmøde ai1ec-5898@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151006T150000 20151006T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5882@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151008T090000 20151008T110000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-5899@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151020T150000 20151020T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5883@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151023T090000 20151023T110000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-5948@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151029T150000 20151029T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5900@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151103T150000 20151103T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5886@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151105T180000 20151105T213000 0 Repræsentantskabsmøde ai1ec-5901@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151117T150000 20151117T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5884@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151119T090000 20151119T110000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-5949@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151126T150000 20151126T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5885@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151127T090000 20151127T120000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-5902@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151201T150000 20151201T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-5903@lofyn.dk 20180721T020343Z 20151215T150000 20151215T170000 0 Advokatrådgivning – se under tilbud ai1ec-6353@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160112T150000 20160112T173000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6311@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160114T090000 20160114T120000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-6312@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160125T090000 20160125T120000 0 Bestyrelsesmøde med MF´erne ai1ec-6354@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160126T150000 20160126T173000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6355@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160128T150000 20160128T170000 0 Advokatrådgivning Nyborg ai1ec-6357@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160223T150000 20160223T173000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6313@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160225T090000 20160225T120000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-6358@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160225T150000 20160225T170000 0 Advokatrådgivning Nyborg ai1ec-6314@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160304T090000 20160304T120000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-6359@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160308T150000 20160308T173000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6361@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160331T150000 20160331T170000 0 Advokatrådgivning Nyborg ai1ec-6315@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160407T090000 20160407T120000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-6362@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160412T150000 20160412T173000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6316@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160418T090000 20160418T120000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-6446@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160420T160000 20160420T173000 0 Møde om velfærdsdemo hos LO FYN ai1ec-6363@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160426T150000 20160426T170000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6364@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160428T150000 20160428T170000 0 Advokatrådgivning Nyborg ai1ec-6450@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160501T073000 20160501T100000 0 1. maj Munkebo i Forsamlingshuset ai1ec-6454@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160501T080000 20160501T120000 0 1. maj Nyborg hos 3F Østfyn ai1ec-6451@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160501T080000 20160501T100000 0 1. maj Søndersø hos 3F Nordhøjfyn ai1ec-6452@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160501T120000 20160501T160000 0 1. maj i Bogense på Torvet ai1ec-6449@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160501T121500 20160501T173000 0 1. maj i Odense – Kongens Have ai1ec-6453@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160501T163000 20160501T173000 0 1. maj Biblioteket i Otterup ai1ec-6365@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160510T150000 20160510T170000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6317@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160512T090000 20160512T120000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-6366@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160524T150000 20160524T170000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6367@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160526T150000 20160526T170000 0 Advokatrådgivning Nyborg ai1ec-6318@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160527T090000 20160527T120000 0 Bestyrelsesmøde med gæst ai1ec-6368@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160607T150000 20160607T173000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6319@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160609T090000 20160609T120000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-6320@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160620T090000 20160620T120000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-6369@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160621T150000 20160621T173000 0 Advokatrådgivning Odense ai1ec-6370@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160630T150000 20160630T170000 0 Advokatrådgivning Nyborg ai1ec-6517@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160707T180000 20160707T220000 0 Mød os til TORSDAGSKONCERT ai1ec-6321@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160808T090000 20160808T120000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-6322@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160822T090000 20160822T120000 0 Bestyrelsesmøde m/ MF´erne ai1ec-6551@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160830T170000 20160830T190000 0 Foredrag med LO næstformand Morten Skov. Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17, Odense ai1ec-6553@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160903T100000 20160903T140000 0 Folkemøde på Stiften ai1ec-6323@lofyn.dk 20180721T020343Z 20160915T090000 20160915T120000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-6324@lofyn.dk 20180721T020343Z 20161024T090000 20161024T120000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-6595@lofyn.dk 20180721T020343Z 20161025T150000 20161025T163000 0 Miljømøde ai1ec-6552@lofyn.dk 20180721T020343Z 20161025T170000 20161025T190000 0 Foredrag med arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17, Odense ai1ec-6329@lofyn.dk 20180721T020343Z 20161103T180000 20161103T213000 0 Repræsentantskabsmøde ai1ec-6326@lofyn.dk 20180721T020343Z 20161121T090000 20161121T120000 0 Bestyrelsesmøde med gæst ai1ec-6327@lofyn.dk 20180721T020343Z 20161208T090000 20161208T120000 0 Forretningsudvalgsmøde ai1ec-6328@lofyn.dk 20180721T020343Z 20161219T090000 20161219T120000 0 Bestyrelsesmøde ai1ec-6626@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170110T150000 20170110T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6665@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170111T153000 20170111T180000 0 Fyraftensmøde “Flere gode år på Arbejdsmarkedet” med Morten Skov Christiansen i Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, Odense ai1ec-6627@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170124T150000 20170124T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6647@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170126T150000 20170126T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-6618@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170130T090000 20170130T120000 0 LO Fyn bestyrelsesmøde – Fabrikken – Gæster de Fynske MF´er ai1ec-6628@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170221T150000 20170221T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6648@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170223T150000 20170223T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-6619@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170303T090000 20170303T120000 0 LO Fyn bestyrelsesmøde – Fabrikken ai1ec-6629@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170307T150000 20170307T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6697@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170308T180000 20170308T210000 0 Kvindernes Internationale Kampdag ai1ec-7332@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170330T080000 20170330T110000 20170519T080000 20170612T080000 20170810T080000 20170918T080000 20171005T080000 20171116T080000 20171218T080000 0 LO Fyns forretningsudvalgsmøde free ai1ec-6649@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170330T150000 20170330T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-6631@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170404T150000 20170404T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6632@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170418T150000 20170418T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6620@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170424T090000 20170424T120000 0 LO Fyn bestyrelsesmøde – Fabrikken ai1ec-6650@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170427T150000 20170427T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-7328@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170501T120000 20170501T180000 0 1. maj i Kongens Have free ai1ec-6633@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170502T150000 20170502T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6634@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170516T150000 20170516T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6651@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170525T150000 20170525T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-6635@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170530T150000 20170530T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6621@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170602T090000 20170602T120000 0 LO Fyn bestyrelsesmøde – Fabrikken ai1ec-7329@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170607T080000 20170607T100000 0 Offentligt udvalgsmøde free ai1ec-6636@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170613T150000 20170613T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-7372@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170627T150000 20170627T170000 0 Advokatrådgivning hos LO Fyn free ai1ec-6652@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170629T150000 20170629T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-7371@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170706T150000 20170706T220000 0 Torsdagskoncert Kongens Have free ai1ec-6637@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170815T150000 20170815T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6622@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170828T090000 20170828T120000 0 LO Fyn bestyrelsesmøde – Fabrikken ai1ec-6653@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170831T150000 20170831T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-6640@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170919T150000 20170919T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN free ai1ec-6623@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170925T090000 20170925T120000 0 LO Fyn bestyrelsesmøde – Fabrikken ai1ec-6654@lofyn.dk 20180721T020343Z 20170928T150000 20170928T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-7426@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171009T160000 20171009T180000 0 AFLYST – Flere år på arbejdsmarkedet i Nyborg free ai1ec-6641@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171010T150000 20171010T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-7427@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171010T190000 20171010T213000 0 Foredrag og debat – Disruption og deleøkonomi free ai1ec-6642@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171024T150000 20171024T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-7428@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171024T163000 20171024T190000 0 STRESS – arbejdsmiljødag i Odense free ai1ec-7449@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171025T163000 20171025T210000 0 Den grønne boks free ai1ec-7533@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171025T170000 20171025T200000 0 Fokus på den offentlige sektor free ai1ec-6655@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171026T150000 20171026T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-6624@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171027T090000 20171027T120000 0 LO Fyn bestyrelsesmøde – Fabrikken ai1ec-7451@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171028T093000 20171028T160000 0 Udsat til 7. marts 2018 Foredrag for gæstelærere m. fl. free ai1ec-7534@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171102T173000 20171102T203000 0 LO Fyn repræsentanmtskabsmøde free ai1ec-7535@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171106T140000 20171106T190000 0 Banko – valgduel og stegt flæsk, NYBORG free ai1ec-7429@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171106T190000 20171106T210000 0 Rejsescenen – En løn at leve af free ai1ec-6643@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171107T150000 20171107T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-7536@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171107T173000 20171107T210000 0 Stegt Flæsk – revy og valgmøde, UGGERSLEV free ai1ec-7430@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171109T170000 20171109T200000 0 Valgmøde Regionsrådet free ai1ec-7561@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171110T180000 20171110T220000 0 FREDAGSBAR i Nyborg free ai1ec-7537@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171113T143000 20171113T200000 0 Banko – valgmøde og stegt flæsk – ODENSE free ai1ec-6644@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171121T150000 20171121T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-6625@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171127T090000 20171127T120000 0 LO Fyn bestyrelsesmøde – Fabrikken ai1ec-6656@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171130T150000 20171130T170000 0 Advokatrådgivning i Nyborg ai1ec-7331@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171214T080000 20171214T100000 0 Offentligt udvalgsmøde free ai1ec-6646@lofyn.dk 20180721T020343Z 20171219T150000 20171219T170000 0 Advokatrådgivning hos LO FYN ai1ec-7620@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180116T083000 20180116T110000 0 Forretningsudvalgsmøde free ai1ec-7608@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180123T150000 20180123T170000 0 Advokat free ai1ec-7621@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180129T090000 20180129T120000 0 Bestyrelsesmøde free ai1ec-7609@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180206T150000 20180206T170000 0 Advokat free ai1ec-7622@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180220T083000 20180220T110000 0 Forretningsudvalgsmøde free ai1ec-7610@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180220T150000 20180220T170000 0 Advokat free ai1ec-7623@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180302T090000 20180302T120000 0 Bestyrelsesmøde free ai1ec-7612@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180306T150000 20180306T170000 0 Advokat free ai1ec-7603@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180307T160000 20180307T180000 0 Fyraftensmøde – se under arrangementer free ai1ec-7643@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180308T180000 20180308T210000 0 Kvindernes Internationale Kampdag i Storms Pakhus free ai1ec-7644@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180317T130000 20180317T180000 0 FN-dagen mod Racisme free ai1ec-7624@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180320T083000 20180320T120000 0 Forretningsudvalgsmøde free ai1ec-7613@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180320T150000 20180320T170000 0 Advokat free ai1ec-7626@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180406T090000 20180406T120000 0 Bestyrelsesmøde free ai1ec-7614@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180410T150000 20180410T170000 0 Advokat free ai1ec-7627@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180424T083000 20180424T120000 0 Forretningsudvalgsmøde free ai1ec-7615@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180424T150000 20180424T170000 0 Advokat free ai1ec-7619@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180501T120000 20180501T173000 0 1. maj free ai1ec-7628@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180507T090000 20180507T120000 0 Bestyrelsesmøde free ai1ec-7616@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180508T150000 20180508T170000 0 Advokat free ai1ec-7629@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180529T083000 20180529T110000 0 Forretningsudvalgsmøde free ai1ec-7617@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180529T150000 20180529T170000 0 Advokat free ai1ec-7618@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180612T150000 20180612T170000 0 Advokat free ai1ec-7630@lofyn.dk 20180721T020344Z 20180618T090000 20180618T120000 0 Bestyrelsesmøde free