Skrevet af Helle Nielsen i Fra Formanden

Uge 43 er International Arbejdsmiljøuge. I den forbindelse har LO Fyn traditionen tro et fyraftensmøde i samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk klinik – mødet afholdes i dag på OUH. På dagsorden er det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan forebygger vi stress og ikke mindst hvordan håndterer vi stress på arbejdspladsen. Der er oplæg: Arbejdstilsynet samt overlæge og ikke mindst psykolog på arbejdsmedicinsk Klinik.

Der vil helt sikkert blive drøftet Regeringens foreslag til finansloven om beskæring af arbejdstilsynet – AT vil få 31 millioner mindre – det er næsten en halvering til særlig indsats rettet mod brancher med nedslidningsrisiko, psykisk arbejdsmiljø og ulykker i byggeriet. Dette på trods af at antallet af stresstilfælde stiger og det samme gør antallet af alvorlige ulykker på byggepladserne.

20 okt 2015


});