Skrevet af Helle Nielsen i Fra Formanden

Det kan betale sig at arbejde
Der har været en del debat om, hvorvidt det kan betale sig for en dagpengemodtager
at tage et job til overenskomstmæssig mindsteløn.
En gennemgang af industriens overenskomst og overenskomsten for butiksansatte
viser, at indkomsten ved arbejde til mindstelønnen ligger over dagpengeniveauet.
Dagpengesatsen pr. time udgør godt 110 kr., men ved en sammenligning med lønindkomst
bør der tages højde for, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af sidstnævnte,
men ikke af dagpengene. Det hæver den reelle værdi af dagpengesatsen med
knap 10 kr. pr. time. Dertil kommer, at dagpengemodtagere får indbetalt dobbelt
ATP-bidrag set i forhold til en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager i den private sektor. I
en sammenligning udgør den relevante dagpengesats derfor godt 122 kr.

http://www.lo.dk/Politik/Okonomiskpolitik/Rapporteroganalyser/141209_det_kan_betale_sig_at_arbejde.aspx

06 jan 2015


});