Mange spændende arrangementer i efteråret

Fyraftensmøde 9. oktober i Nyborg – Flere gode år på arbejdsmarkedet – se her Flere gode år på arbejdsmarked

Foredrag og debat den 10. oktober i Odense om  Disruption og deleøkonomi – se her LO Fyn inviterer til foredrag og debat om disruption og del

Fyraftensmøde den 24. oktober i Odense om STRESS – se her Arrangement 24.10.17

Debatforedrag med Rejsescenen 6. november i Odense – En løn at leve af – se her LO Fyn inviterer til debatforedrag med Rejsescenen

VALGMØDE vedr. Regionsvalget i samarbejde med FTF den 9. november i Odense – se her valgmøder 1+9.11

LO Fyn er med når fagbevægelsen går sammen for at styrke kampen mod ulighed.

Det sker som en reaktion på regeringens seneste udspil med skattelettelser for milliarder af kroner, som Forbundene frygter vil øge uligheden og bringe grundlæggende velfærdsgoder i fare.

Bag initiativet, der lanceres under parolen “Danmark for velfærd”, står bl.a. 3F – HK – FOA – Danmarks Lærerforening – BUPL – Dansk Socialrådgiverforening – Dansk Magisterforening, PROSA og LO sektionerne i landets store byer.

 

 

 

 

 

Møde den 25. oktober 2017 vedr. “Har din teenagers fritidsjob?” i Den Grønne boks

Se mere om forældremødet under tilbud – skolekontakt.

 

Husk at tjek få tjek på lønsedlen.

 lønfest 1600px_COLOURBOX21315546