Fra fagbevægelsen til Fyn i Bevægelse

Stor ros, et bundt venlige opfordringer – og en løftet pegefinger.

Det er i korte træk indholdet af det høringssvar, som LO Fyn og vores trafikgruppe netop har sendt som vores kommentarer til “Fyn i Bevægelse – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035″.

Overordnet er der mange gode forslag i strategien. Vi støtter de fire hovedprioriteter – det 3. spor på E20, timemodellen, letbanen i Odense, og den 3. forbindelse over Lillebælt.

En ekstra Lillebælt-forbindelse er ikke alene et godt forslag. Det er en decideret nødvendighed. Ikke bare for vejtrafikken, men også for jernbanen, da den nye højhastighedsbane på Vestfyn vil skabe en kæmpe flaskehals mellem Kauslunde og Snoghøj.

Et alternativ kunne være, at den nye Lillebæltforbindelse – motorvej såvel som jernbane – går fra Odense og via lufthavnen til Bogense og derfra videre over Lillebælt til Juelsminde.

Det alternativ er bestemt ikke blevet mindre interessant, efter at regeringen i sit finanslovsforslag for 2017 har valgt at parkere Fyn på et sidespor.

Mens regeringen er klar til at bevilge penge til motorveje i Midtjylland og Vestsjælland og en havnetunnel i København, er udvidelsen af E20 på Fyn slet ikke nævnt.

Det er fatalt. Projektet er på plads. Kun finansieringen mangler.

Tilbage til strategien for Fyn i Bevægelse: her savner vi konkrete bud på, hvordan borgmestrene forestiller sig, at Hans Christian Andersen Airport skal betjenes – og i øvrigt indarbejdes i strategien.

Og skal vi have hurtigbusser med egne busbaner mellem Odense og Lufthavnen Eller skal kæmpe for, at letbanen svinger forbi lufthavnen. Det sidste vil være offensivt.

Vi håber også, at Svendborgbanen opgraderes. Her vil det blandt meget andet være nyttigt, hvis der indarbejdes en direkte forbindelse til København i strategien. Det vil blandt andet løfte hele det sydfynske område.

Den løftede pegefinger, som godt kan blive til en sur pegefinger, går selvfølgelig på, at Uber overhovedet har fundet plads i strategien.

Vi ved fra sommerens dom i Københavns Byret, at selskabet er ulovligt. Og vi skal ikke entrere med deres piratkørsel, så længe de ikke respekterer danske love og regler – både når det gælder arbejdsmarked og skat.

I LO Fyn vil vi følge arbejdet med strategien nøje. Og vi deltager meget gerne i den fortsatte proces – også selv vi ikke er nævnt blandt de organisationer, som det vil være naturligt og interessant at inddrage.

Den detalje betragter vi blot som en lille misforståelse, for vi repræsenterer immervæk tusindvis af medlemmer, der har interesse i, at trafikplanerne lander godt.

 

 

 

Ny politiskole: Fyn står sammen om Svendborg

Oprindeligt var opgaven enkelt nok: Danmarks nye politiskole skal ligge i Vestdanmark i en by, hvor der højest er to timers transport til København.

Med disse forudsætninger for øje faldt det helt naturligt, at Svendborg Kommune bød sig til, men nu – hvor vi tilsyneladende hastigt nærmer os en endelig afgørelse og præmisserne undervejs har ændret sig –

er der mere og mere, der tyder på, at skolen placeres et eller andet sted i Jylland.

I LO Fyn håber vi, at justitsminister Søren Pind i tide opdager, at han er ved at begå en fadæse. Svendborg har simpelt hen alle forudsætninger for at huse en ny politiskole.

Svendborg ligger vest for Storebælt, der er mindre end to timers transport til København, det er i forvejen en uddannelsesby, og kommunen kan diske op med et nyt byggeri, så skolen får de bedst mulige vilkår.

Ydermere står vi sammen om Svendborg her på Fyn. Mens de jyske byer – populært sagt – slås om værtsskabet, løfter vi i flok.

For eksempel er den alliance mellem LO Fyn og de fynske folketingspolitikere, som blev indgået på vores fællesmøde i januar, stadig intakt.

LO Fyns bestyrelse havde forleden besøg af politikere fra begge fløje, og vi håber alle, at Svendborg rammes af medvind på opløbsstrækningen.

For god ordens skyld gentager jeg gerne argumentet om, at det også handler om arbejdspladser. Og minder i al stilfærdighed om, at Svendborg også blev ’snydt’, da Søfartsstyrelsen og Udlændingestyrelsen skulle have nye adresser.

Med andre ord: Svendborg vil være et åbenlyst rigtigt valg.

Helle Nielsen

Formand LO Fyn

 

Mød LO Fyn  på  Langeskovmarked d. 23-25. september:

8704664335d19333997fe339db7d59173dd940d3langeskov

LO på Fyn har udsendt en tegne konkurrence til samtlige fynske skoler, fordi der skal udarbejdes en ny fælles folder med tilbud til skolerne på hele Fyn.

se mere her  Konkurrencen TEGNEKONKURRENCE FOR ELEVER på 4. -8. KLASSETRIN Opslag konkurrence